ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระผู้มีพระคุณ
dot
dot
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร)
 
                     โรงเรียนวัดท่าตำหนัก ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2467 ประเภทโรงเรียนประชาบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2477 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดท่าตำหนักเป็นสถานที่เรียน ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าตำหนักเป็นผู้อุปการะ เปิดเรียนครั้งแรกตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 มีนายพิมพ์ จีนซีเกร็ด เป็นครูใหญ่ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลโพธิ์เตี้ย 1 วัดท่าตำหนัก” ต่อมาอีก 2 ปี ได้ลดชั้นเรียนเหลือเพียงชั้น ป.1-ป.4
                       พ.ศ. 2495 นายวิเชียร ชาญปรีชา เป็นครูใหญ่ ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียน แบบตึก (อาคาร 1) ในที่ดินของ นายบุญทอง นางผิว เย็นใจ ซึ่งบริจาคให้กับวัดท่าตำหนัก เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น รูปทรงแบบทรงไทย พร้อมด้วยโรงอาหาร และส้วม 8 ที่นั่ง โดยมีพระราชวุฒาจารย์ คณะครูและกรรมการ ร่วมกันจัดหาเงิน ประกอบกับ นายบุญส่ง เหล่าสุนทร ปลัดจังหวัด ได้เชิญ คุณยายชอุ่ม โกมลวณิช มาร่วมบริจาค พระราชวุฒาจารย์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจนสำเร็จในปี พ.ศ.2499 และตั้งชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร)” เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่พระเทพวิทยเสถียร และคุณนายชอุ่ม โกมลวณิช”
                       พ.ศ. 2501 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2501
                       พ.ศ. 2502 สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ขนาด 7 ห้องเรียน(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                       พ.ศ. 2508 สร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข ขนาด 6 ห้องเรียน (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                       พ.ศ. 2513 สร้างโรงฝึกงาน แบบ 312
                       พ.ศ.2514 สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ 1(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                       พ.ศ. 2517 สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ 2(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                       พ.ศ. 2518 สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ 3 และส้วม 5 ที่นั่ง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                       พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเรียน แบบ 017
                       พ.ศ. 2521 สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ 4(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                       พ.ศ. 2523 สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ 5 (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                       พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26
                       พ.ศ. 2530 สร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                       พ.ศ. 2539 ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 1 (ตึก) งบบริจาค 1,300,000 บาท
                       พ.ศ.2540   นายสุพล ลลิตลักษมานนท์ อาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนดังนี้
                           - ซ่อมอาคารเรียนและทาสีอาคาร 017 อาคาร แบบ ป. 1 ข ทั้ง 2 หลัง ใช้เงิน 401,700 บาท(งบประมาณ 99,968 บาท งบบริจาค 301,772 บาท )
                           - สร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินแกรนิต ด้วยเงินบริจาค 225,000 บาท จาก                     พลอากาศตรี อนุรักษ์ โพธิ์อุบล
                           - ถมดินสนามฟุตบอล ด้วยเงินบริจาคจากพระธรรมวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส 364,000 บาท
                           - สร้างเสาธงชาติใหม่ ด้วยเงินบริจาค จากนางสาวฉลวย   ปุยะกุล เป็นเงิน 70,000 บาท
                           - ซ่อมอาคารประกอบ ห้องส้วม โรงอาหารโรงฝึกงาน  ด้วยเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 89,700 บาท
                           - สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 204 เมตร สร้างสนามบาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล และสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ งบบริจาคและทอดผ้าป้าเพื่อการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 664,909 บาท
                            - สร้างที่ล้างหน้า แปรงฟัน สำหรับนักเรียนอนุบาล ด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 40,000 บาท(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
                    พ.ศ.2546 ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านที่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 1,950,000 บาท
                    16 มิถุนายน 2550 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน หลังที่ 2 และ 3 (แบบ ป.1ข) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบกรมสามัญ 216 ล 3 ชั้น 16 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นผู้บริจาคงบประมาณ
                    27 สิงหาคม 2550 ได้ดำเนินการตอกเสาเข็ม อาคารหลังใหม่ แบบกรมสามัญ 216 ล
                    2 มิถุนายน 2551 นายสุพล ลลิตลักษมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตำหนัก ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ นายเสรี พุกบ้านยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาดำรงตำแหน่งแทน
                    20 ตุลาคม 2552 ได้รับมอบอาคารเรียน 60 ปี พระพรหมเมธี (แบบกรมสามัญ 216 ล) จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
                    10 พฤศจิกายน 2553 นายเสรี พุกบ้านยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตำหนัก ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ นางพิมลพร อมรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาดำรงตำแหน่งแทน
 

 Welcome to Wattatamnak School