ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระผู้มีพระคุณ
dot
dot

 

  

 ปฏิทินโรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ศ. 11 

นักเรียนอ.1 - ป.6 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

พ. 23

 นักเรียน ป.4 - ป.6 ทัศนศึกษาเมืองทองธานี

พฤ.24 - ศ. 25

นักเรียนเข้าค่ายธรรมะ (ยุวชน คนคุณธรรม)

            โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)

ไปออกรายการ ชิงร้อยชิงล้าน

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

<

 

กีฬากระโดดเชือก โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)

ไปออกรายการ ข่าวกีฬา ทางสถานี Thai PBS

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558

  

กีฬากระโดดเชือกลีลา โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)

ไปออกรายการ 5เช้าข่าวใหญ่ ทางสถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

  

กีฬากระโดดเชือกลีลา โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)

ออกรายการกระบี่มือหนึ่งในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557

 

 


โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีicon

 วันที่ 28 ก.ค. 59 นักเรียนโรงเรียนวัดท่าตำหนัก

ทำทันตกรรม โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี


แห่เทียนพรรษา

วันที่ 15 ก.ค. 59 นักเรียนโรงเรียนวัดท่าตำหนักร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าตำหนัก


อบรมสุขบัญญัติ

 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตำหนัก     มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสุขบัญญัติ แห่งชาติ 10 ประการ


บำเพ็ญประโยชน์

 วันที่ 6 ธ.ค. 2559 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร) เพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนวัดท่าตำหนัก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ทำบุญโรงเรียน

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดท่าตำหนักจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมฟังพระ เวลา 10.00 - 11.00 น. พร้อมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าตำหนัก 


มาฆบูชา

 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา มีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง เวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดท่าตำหนักจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งผลการเลือกตั้งสรุปได้ดังนี้ 1.ด.ญ.พัสพร ไทรงามเอี่ยม ได้เป็นประธานนักเรียน 2. ด.ช.พิสิทธิ์พงศ์ ธรรมจินดา เป็นรองประธานนักเรียน 3.ด.ญ.กุลณัฐฐา ศรีเพ็ญ เป็นเลขานุการ 4. ด.ญ.ธนดี สมศรี และด.ญ.กัลยากร ฉัตรตระกูล เป็นที่ปรึกษา

 


ค่ายธรรมะ
More »
Welcome to Wattatamnak School